TechnoLogic – Bilgisayar kullanma yaşı 8’e indi


Bilgisayar kullanma yaşı 8’e indi

TechnoLogic 22 Ağustos 2013 0
Bilgisayar kullanma yaşı 8’e indi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, bilgisayar kullanım yaşı 8’e indi. İlk defa 06-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde yapılan araştırmadam, 6-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım amaçları yanında medya ile ilişkileri de irdelendi.

8’İNDE BİLGİSAYAR 9’UNDA İNTERNET

Araştırmada 06-15 yaş grubundaki bilgisayar kullanan çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama 8 iken, 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 6, 11-15 yaş grubunda ise 10. 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların internet kullanımına başlama yaşı ise ortalama başlama yaşı 9. Araştırmada, internet kullanan çocukların İnternet kullanmaya ortalama başlama yaşı 06-10 yaş grubunda 6, 11-15 yaş grubunda ise 10 olarak tespit edildi.

YÜZDE 24’ÜNÜN KENDİ BİLGİSAYARI VAR

06-15 yaş grubundaki çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip iken, %13,1’i cep telefonuna ve %2,9’u oyun konsoluna sahip.

YÜZDE 60 CEP TELEFONU KULLANIYOR

06-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla %60,5, %50,8 ve %24,3 olarak belirlendi. Bu oranlar 06-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla %48,2, %36,9 ve %11, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise sırasıyla %73,1, %65,1 ve %37,9.

YÜZDE 46 HER GÜN İNTERNETTE

Haftalık ortalama İnternet kullanım süreleri dikkate alındığında, 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %38,2’si interneti iki saate kadar, %47,4’ü üç ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında %2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde kullanıyor.

ÖDEVLER İNTERNETTEN

06-15 yaş grubu çocuklar nterneti en çok %84,8 ile ödev veya öğrenme amacıyla kullanırken, bunu %79,5 ile oyun oynama, %56,7 ile bilgi arama, %53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma takip ediyor.

ÇOCUKLER EN ÇOK EVDEN BAĞLANIYOR

Çocuklar internete daha çok evden giriyor. İnternet kafe, 06-15 yaş grubu internet kullanan çocukların %21,4’ü tarafından tercih edilirken, 06-10 yaş grubunun %8,7’si, 11-15 yaş grubunun ise %28,8’i tarafından tercih ediliyor.

CEP TELEFONU YAŞI 10

06-15 yaş grubundaki cep telefonu kullanan çocukların ortalama cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 10 iken 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 7, 11-15 yaş grubunda ise 11. Cep telefonu kullanım amaçları arasında ilk sırayı %92,8 ile konuşma alırken, bunu %66,8 ile oyun oynama, %65,4 ile mesajlaşma ve %30,7 ile internete girmek takip ediyor. Cep telefonu kullanan 06-10 yaş grubu çocukların %80’i, 11-15 yaş grubu çocukların ise %62,9’u cep telefonu üzerinden oyun oynarken, 06-10 yaş grubu çocukların %29,4’ü, 11-15 yaş grubu çocukların ise %76,2’si mesajlaşıyor.

10 ÇOCUKTAN 9’U HER GÜN TV İZLİYOR

06-15 yaş grubundaki çocukların %92,5’i hemen her gün TV izliyor. Bu oran 06-10 yaş grubundaki çocuklarda %94,8 ve 11-15 yaş grubu çocuklarda ise %90,2. Günde ortalama dört saatin üzerinde TV izleyen çocukların oranı 06-15 yaş grubunda %12 iken, 06-10 yaş grubunda %12,5, 11-15 yaş grubu çocuklarda ise %11,6. 06-10 yaş grubu çocuklarda en çok izlenen program türü %93,8 ile çizgi film iken 11-15 yaş grubu çocuklar tarafından en çok izlenen program türü ise %76,8 ile film ve diziler.

BASILI GAZETE OKUMA ORANI YÜZDE 16

06-15 yaş grubundaki çocukların %16,6’sı basılı ortamda gazete, %15,8’i dergi okuyor. Aynı yaş grubundaki çocukların %19,1’i gazeteyi, %14,3’ü dergiyi hemen her gün okurken, %10,3’ü gazeteyi, %16,3’ü dergiyi iki üç ayda bir okuyor. Basılı ortamda gazete ve dergi okuma oranı 06-10 yaş grubu çocuklarda %9,7 ve %10,1 iken, 11-15 yaş grubu çocuklarda %23,6 ve %21,6.

ÇOCUKLAR GAZETEDE MAGAZİN OKUYOR

06-15 yaş grubundaki çocuklar gazetede en çok %40,9 ile TV, magazin, eğlence yazılarını, dergide ise %42,2 ile çocuk dergileri okuor. 06-10 yaş grubu çocuklarda %34,2 ile komedi ve mizah yazıları en çok okunurken, dergi türüne göre %72 ile çocuk dergisi okunuyor. 11-15 yaş grubu çocuklarda ise bu oranlar %45,7 ile en çok TV, magazin, eğlence haberleri, %31,7 ile bilim ve teknik konulu dergiler oldu.