Bilişim suçlarının ekonomiye etkisi 445 milyar dolar

Tüm dünyada bilişim suçlarının ekonomiye etkisinin 445 milyar ABD doları ve internet tarafından yaratılan değerin yüzde 15’i ila 20’si arasında olduğu tahmin ediliyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) yayınladığı, sponsorluğunu Intel Security’nin bir parçası olan McAfee’nin üstlendiği bir rapor, bilişim suçlarının tüm dünyadaki ekonomiler üzerindeki önemli etkisini ortaya koyuyor. “Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime” adını taşıyan raporda, bilişim suçlarının tüm dünyada işletmelere yaklaşık 400 milyar dolara mal olduğunu, ayrıca ABD’de yaklaşık 200,000, AB’de ise 150,000 işi etkilediği sonucuna varılıyor.

Bilişim suçlarının en önemli maliyeti, şirket performansına ve ulusal ekonomilere verdiği zarardan ileri geliyor. Bilişim suçları ticarete, rekabet edebilirliğe, inovasyona ve küresel ekonomik büyümeye zarar veriyor. Yapılan çalışmalarda, küresel ekonominin hızla büyümesi beklenen bir paydası olan İnternet ekonomisinin yılda 2 trilyon ila 3 trilyon dolar gelir yarattığı tahmin ediliyor. CSIS tahminleri esas alındığında, bilişim suçları İnternet tarafından yaratılan değerin yüzde 15 ila 20’sine mal oluyor.

Raporda yer alan bulgulara göre; bilişim suçlarının fikri mülkiyet hakları (IP) üzerindeki etkisi, özellikle yıpratıcı. IP oluşturmanın ve IP-yoğun sektörlerin zenginlik yaratmada önemi olduğu ülkeler ise; ticaret, istihdam ve bilişim suçlarından ileri gelen gelirler açısından, tarıma ve düşük düzey imalat yapılan sanayi sektörlerine daha fazla bağımlı olan ülkelere göre daha çok kaybediyor. Buna göre, yüksek gelirli ülkeler düşük gelirli ülkelere göre GSYH yüzdesi olarak daha fazla kayba uğradı. (belki, ortalama 0,9 kadar).

CSIS’teki Stratejik Teknolojiler Programının kıdemli üyesi ve müdürü Jim Lewis, “Bilişim suçları, inovasyonun sırtında bir yüktür; yenilikçilere ve yatırımcılara geri dönüş oranını azaltarak küresel inovasyonun hızını keser” dedi. “Kalkınmış ülkelerde, bilişim suçlarının istihdam üzerinde ciddi etkileri var. Bilişim suçlarının etkisi, istihdamın en çok değer yaratan işlerden alınması şeklinde vuku buluyor. GSYH’deki küçük değişiklikler dahi istihdamı etkileyebiliyor.”

İşletmeler ve Tüketiciler üzerindeki Ekonomik Etkiler

CSIS’teki araştırmacılar, ABD’nin 2013 yılında hackerların en gözde hedefi olarak perakendeciler başta olmak üzere 3000 şirkete hacklendiklerine dair bildirim gönderildiğini ortaya çıkardı. Birleşik Krallık’ta perakendecilerin hackerlara 850 milyon dolardan fazla para kaptırdığı bildiriliyor. Avustralyalı yetkililer ise, bir havayolu şirketi, otel zincirleri ve mali hizmet şirketlerine yönelik büyük çaplı saldırılar neticesinde tahmini olarak 100 milyon dolar maliyet ortaya çıktığını ifade ediyor. Uygun koruma önlemleriyle bu tür kayıpların önüne geçilebilir.

Rapora göre, “kişisel bilgi” ihlallerine ilişkin küresel kayıplar 160 milyar doları bulabiliyor. ABD’de kırk milyon kişi (kabaca nüfusun yüzde 15’i) kişisel bilgilerini hackerlara çaldırdı. Çalışmada, tüm dünyadaki üst düzey ihlallerin izi sürüldü: Türkiye’de 54 milyon; Kore’de 20 milyon; Almanya’da 16 milyon ve Çin’de 20 milyonu aşkın.

Bilişim suçlarından ileri gelen kayıpların bir kısmı, uzmanların “kurtarma maliyeti” adını verdikleri bir maliyetle veya bir saldırı gerçekleştikten sonra yapılması zorunlu olan dijital ve elektronik temizlik ile doğrudan ilişkilidir. McAfee-CSIS raporunda, suçluların çaldıkları tüm bilgileri paraya çevirememekle birlikte, kurbanlarının her bilgi paraya dönüştürülebilirmiş gibi düşünerek ciddi kaynaklar harcaması gerektiğini oraya koydu.

Örneğin İtalya’da, hackleme faaliyetinin kendisinin yarattığı kayıp toplam 875 milyon doları bulurken, kurtarma veya temizlik maliyetleri ise 8,5 milyar dolara ulaştı. Bir başka ifadeyle, doğrudan hackerlara atfedilen gerçek kayıplarla şirketlerin bu tür saldırılarda sonra uygulamak zorunda olduğu kurtarma önlemleri arasında on kat artış görülebiliyor.

Kayıptan Potansiyel Ekonomik Kazanıma Dönüş

Hükumetler, ülkelerin ve şirketlerin risk ve politika konularında daha iyi seçimler yapmalarına yardımcı olmak üzere bilişim suçları hakkında veri toplamak ve yayınlamak için ciddi, sistematik çalışmalar başlatıyor. Geliştirilmiş uluslararası işbirliği, ayrıca kamu/özel sektör ortaklıkları da bilişim suçlarının azaltılmasında elle tutulur sonuçlar vermeye başlıyor. Geçtiğimiz hafta, 11 ülke GameOver Zeus adlı zombi PC ağıyla ilintili bir suç şebekesinin çökertildiğini duyurdu.

‘McAfee EMEA Teknoloji Baş Sorumlusu, Raj Samani, “Bilişim suçlarının küresel ekonomi üzerinde gerçek ve olumsuz bir etkisi olduğu aşikardır. Bilişim suçları zamanla büyüyen bir sektör haline gelmiş; sağladığı kazanç muazzam olmuş, riskler ise düşük düzeyde kalmıştır” dedi. “Ancak, bu durum telafisi imkansız noktada değildir; zira daha güçlü hale getirilen teknoloji savunmaları, ülkeler arasında daha fazla işbirliği ve geliştirilmiş kamu-özel sektör ortaklıkları bilişim suçlarından ileri gelen kayıpları önleyebilir ve azaltabilir.”

“Bu değişiklikler üzerinde ilerleme kaydedebilmek için; riskleri etkin biçimde değerlendirmek ve uygun eyleme başvurmak üzere bilişim suçlarının ekonomiye etkisini bildirme ve ölçmede kullanılacak daha güçlü bir yöntem yaratmak amacıyla devletlerin ve işletmelerin birlikte çalışması gerekecektir. İnternet ortamına taşınan şirket ve İnternete bağlanan tüketici sayısı arttıkça, bilişim suçları için fırsatlar da artacaktır; bu nedenle, bilişim suçlarıyla proaktif bir biçimde mücadele etmek için artık ülkelerin birlikte çalışmaları elzemdir.”

Yazar: TechnoLogic

TechnoLogic, Melih Bayram Dede yönetiminde yayınlanan, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir