BTK’dan Teknomobil’e ‘Bana yanlış bilgi verdin’ cezası

TechnoLogic 03 Ocak 2013 0
BTK’dan Teknomobil’e ‘Bana yanlış bilgi verdin’ cezası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Teknomobil Uydu Haberleşme A.Ş.’ye kuruma yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. Teknomobil Uydu Haberleşme A.Ş. hakkında alınan 08/06/2011 tarihli ve 2011/DK-08/280 sayılı Kurul Kararının 3’üncü maddesinin “Kuruma yanlış bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in” 5’inci maddesi uyarınca adı geçen işletmeciye fiilin tespit edildiği yıl dikkate alınarak bir önceki takvim yılındaki (2010 yılı) net satış tutarı olan 4.546.459,64 TL’nin (dörtmilyonbeşyüzkırkaltıbindörtyüzellidokuz Lira altmışdört Kuruş) %0.025 (yüzbindeyirmibeş)i oranında idari para cezası verilmesi” olarak tashih edilmesi hususuna karar verilmiştir.