TechnoLogic – Devlette e-Yazışma Projesi’ne geçiş başlıyor


Devlette e-Yazışma Projesi’ne geçiş başlıyor

TechnoLogic 03 Şubat 2015 0
Devlette e-Yazışma Projesi’ne geçiş başlıyor

e-Yazışma Projesi ile kurumlar arası resmi yazışmalarda yeni dönem başlıyor. Konuyla ilgili, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılı içerisinde başlatılan e-Yazışma Projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların güvenli bir şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak ortak kurallar seti geliştirilmişti. e-Yazışma Projesi sayesinde resmi yazışmalarda kağıt yerine elektronik ortama geçiş sağlanmış olacak.

Proje kapsamında ortaya konan çözüm Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının katılımıyla gerçekleştirilen pilot uygulama ile test edildi. Projeye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından katkı sağlandı.

e-Yazışma Projesinin hukuki dayanağını oluşturan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik 1 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

Söz konusu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımız tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberi’ne uyumu zorunlu hale geldi.

Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşları mevcut Elektronik Belge Yönetim Sistemlerini (EBYS) 1 Mart 2015 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Yönetmeliğe uyumlu hale getirecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra temin edilecek EBYS’lerin Yönetmeliğe uyumlu olması şartı aranacak.

Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde elektronik ortamda yazışmayı sağlayacak iletim mekanizmasına ilişkin kullanıcı hesaplarını edinmeleri gerekiyor.

e-Yazışma Projesi ile ilgili detaylı bilgi için www.bilgitoplumu.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.