Erişim Sağlayıcıları Birliği ne zaman kuruldu?

TechnoLogic 27 Ağustos 2014 0
Erişim Sağlayıcıları Birliği ne zaman kuruldu?

5651 Sayılı Ka­nunun 8’inci maddesinde yer alan katalog suçları kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması için Erişim Sağlayıcıları Birliği Ankara’da kuruldu. Birlik, 19 Mayıs 2014 tarihinde faaliyete başladı.

Birliğin faaliyete geçmesiyle birlikte İnternet ortamında yapılan yayın içerikleri nedeniyle kişilik haklarının ihlal edilmesi ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine ilişkin mahkemelerce verilen erişim engelleme kararlarının uygulanması konusunda yeni bir dönem başlamış oldu.

Buna göre, 5651 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyet gösterecek Birlik, Sulh Ceza Mahkemelerinin göndermiş olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlarla ilgili İnternet ortamında yapılan kişilik haklarının ihlaline ilişkin erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak.

Bunun yanında, İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek ve Başkanlık kendisine gelen talepleri uygulanmak üzere Birliğe bildirecek.

Birliğin Adresi: ASO Kule Atatürk Bulvarı No:193 Kat:4 06680 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon numarası:0312 266 28 40
Fax numarası:0312 266 28 51
Web: www.esb.org.tr