İnternet Yönetişimi Forumu Türkiye’de

Hükümet temsilcileri, iş dünyası, bilişim ve sivil toplum temsilcileri İnternet yönetişimde sınırlar ötesinde karşılaşılan zorlukları tartışmak üzere 2-5 Eylül 2014 tarihleri arasında bu yıl İstanbul‘da gerçekleşecek olan İnternet Yönetişim Forumu’nun (IGF) dokuzuncu yıllık toplantısında biraraya gelecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri her yıl BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (DESA) aracılığı ile topladığı İnternet Yönetişimi Forumu ile İnternetin geleceği ve İnternet ile ilgili fırsatlar ve karşılaşılan zorlukların tartışılmasında birçok farklı görüşün tartışılmasını sağlıyor.

IGF, İnternet Yönetişimi ile ilgili kamu politikaları hakkında diyalog sağlayan açık, her kesimi dahil eden ve şeffaf bir forum olma özelliği taşıyor. Forum ile İnternetin sunduğu imkanların artırılması ve siber güvenlik, gözetim ve ağ tarafsızlığı gibi ortaya çıkan risk ve sorunların üstesinden gelmenin yolları konusunda ortak bir anlayış geliştirmek amaçlanıyor.

Dört gün sürecek Forum süresince 2 binden fazla delege İstanbul’da biraraya gelecek. Tüm Dünyadan binlerce kişi ise toplantıya İnternet üzerinden uzaktan bağlanarak aktif olarak katılacak. Birçok üst düzey hükümet yetkilisi, büyük küresel firmaların yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının liderleri katılımcılar arasında olacak.

Bu yılki IGF “Çok Paydaşlı Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi için Kıtaları Birleştirmek“ temasıyla toplanıyor. Programdaki başlıca oturumlar ve atölyelerde şu alt başlıklar altında kategorize edilen İnternet Yönetişimi konuları ele alınacak:

Erişim Sağlama Politikaları, İçerik Oluşturma, Yaygınlaştırma ve Kullanım, Büyüme ve Kalkınma aracı olarak İnternet, IGF ve İnternet Ekosisteminin Geleceği, Dijital Güvenilirliği Arttırma, İnternet ve İnsan Hakları, Önemli İnternet Kaynakları ve Ortaya Çıkan Sorunlar. Bunlara ek olarak ağ tarafsızlığı ve IANA (Internet Assigned Numbers Authority) yönetiminin değişimi iki ana oturumda ele alınacak.

En iyi uygulamalar forumları ise yerel içeriğin oluşturulması, istenmeyen iletişimin düzenlenmesi ve azaltılması, çok paydaşlı katılım mekanizmaları, çevrim-içi çocukların korunması ve Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekipleri (CERTs) konularına yer verecek.

İstanbul’da gerçekleştirilecek IGF öncesinde 1 Eylül 2014 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğini yaptığı, Ekonomik Kalkınma için Kapasite Geliştirme konusunda Üst Düzey Liderler toplantısı ve farklı paydaşların ev sahipliği yapacağı çeşitli İnternet Yönetişimi toplantıları yapılacak.

Daha fazla bilgi ve kayıt için http://www.intgovforum.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yazar: TechnoLogic

TechnoLogic, Melih Bayram Dede yönetiminde yayınlanan, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın