Microsoft’a Türkiye’de tekel soruşturması başlatıldı

TechnoLogic 18 Eylül 2012 0
Microsoft’a Türkiye’de tekel soruşturması başlatıldı

Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti., Microsoft Corporation ve Microsoft Ireland Operations Limited hakkında soruşturma açıldı. Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ile Microsoft Corporation ve Microsoft Ireland Operations Limited‘in, dağıtım kanallarına uygulanan baskı ve indirim sistemleri yolu ile Gelecek Bilişim ve İletişim A.Ş.’nin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren şikayet başvurusu yeniden değerlendirildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 28.08.2012 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesi uyarınca, Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti., Microsoft Corporation ve Microsoft Ireland Operations Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Karar, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklaması üzerine alındı. Soruşturma, şikayet başvurusu üzerine yapılan önaraştırma sonucunda verilen 27.05.2008 tarih, 08-35/465-165 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.

Bir cevap yazın »