Sayan, Türkiye’yi Rotterdam’da temsil etti

TechnoLogic 26 Şubat 2016 0
Sayan, Türkiye’yi Rotterdam’da temsil etti

Bağımsız Düzenleyiciler Grubu (Independent Regulators Group – IRG) ve Avrupa Elektronik
Haberleşme Düzenleyiciler Kurumu (Body of European Regulators for Electronic Communications BEREC) Genel Kurulları 25-26 Şubat 2016 tarihlerinde Hollanda’nın Rotterdam kentinde
gerçekleştirildi.

Rotterdam’daki toplantılara, 2016 yılı IRG Başkan Yardımcısı olan Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanı Rıdvan
Kahveci katıldı.

Toplantıda AB üyesi olan 28 ülkenin yanı sıra; 4 EFTA (European Free Trade Area – Avrupa Serbest
Ticaret Alanı) ülkelerinin ve 5 AB’ye aday olan ülkelerin ulusal düzenleyici kurumları bir araya geldi.

Dr. Ömer Fatih Sayan ve Rıdvan Kahveci, Genel Kurul kapsamında Düzenleyiciler Kurulu
(Board of Regulators- BoR), Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) ve IRG Genel Kurulu
toplantılarında yer aldı.

Söz konusu toplantılarda, Dr. Ömer Fatih Sayan IRG Başkan Yardımcı olarak sorumlu olduğu 2016
IRG Çalıştaylarına yönelik hazırlıklar hakkında Genel Kurul’u bilgilendirdi ve konuyla ilgili gündem
maddesi altındaki tartışmaları yönetti.

Dr. Ömer Fatih Sayan, 10-11 Aralık 2015 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirilen IRG/BEREC Genel
Kurulu’nda AB üyesi olmayan ülkeleri temsilen, 2016 yılı IRG Başkan Yardımcısı seçilmişti.

Bir cevap yazın »