büyümenin sürdürülebilirliği »

2023 hedefine ulaşmak için ‘Genişbant Stratejisi’ şart

2023 hedefine ulaşmak için ‘Genişbant Stratejisi’ şart

TechnoLogic Mart 12, 2016 0

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) “Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı” Raporunu yayınladı. GSM, mobil teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon yatırımlarının ülke çapında yaygınlaştırılması ve büyüklüğü; ülkelerin kalkınma

Read More »