TechnoLogic – Türk Telekom, yeniden ETNO yönetiminde


Türk Telekom, yeniden ETNO yönetiminde

TechnoLogic 25 Ekim 2014 0
Türk Telekom, yeniden ETNO yönetiminde

Türk Telekom, Avrupa Telekomünikasyon Operatörleri Birliği’nin (ETNO) Yönetim Kurulu’na 2. kez seçildi; Türk Telekom, kıtanın telekomünikasyon politikalarını şekillendiren kurumun yönetim kurulunda yer alan tek Türk şirket olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’yi farklı uluslararası platformlarda temsil eden, iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom, Avrupa Telekomünikasyon Operatörleri Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine ikinci kez seçildi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa için «Dijital Düşün» gündemini duyuran ETNO, Avrupa’da regülasyonu ve üyeleri için ticari ortamı şekillendiriyor. ETNO’dan alınan bu güvenoyu Türk Telekom’un uluslararası arenadaki liderliğinin kanıtı oldu.

“Avrupa’da telekomünikasyon sektörünü şekillendirenler arasında bir Türk şirketi olması büyük önem taşıyor”

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, şirketin Avrupa Telekomünikasyon Sektöründe söz sahibi olmasının önemine değinerek, “Türk Telekom ailesinin, Avrupa kıtasının telekomünikasyon alanındaki politikasını şekillendiren şirketler arasında yer alması, Türkiye adına taşıdığımız çok kıymetli bir sorumluluk. Türk Telekom, sadece Avrupa’da değil GSMA ve SAMENA gibi küresel ve bölgesel platformlarda da aynı anda söz sahibi olan tek Türk şirket olarak önemli bir rol üstleniyor” dedi.

Avrupa önümüzdeki beş yıl içinde dijital dönüşümde 3 trilyon Avro’luk yatırım hacmine ulaşacak

Aslan, internetin beraberinde getirdiği rekabet ve telekomünikasyon sektörünün çok segmentli yapısı karşısında, gelecek için yeni bir ekonomik model ihtiyacı doğduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Avrupa’nın dijital dönüşümü için yapılacak yatırımların yaklaşık 3 trilyon Avro’luk bir ekonomi yaratacağı tahmin ediliyor. Bu hem Türkiye hem de Avrupa telekomünikasyon sektörü için çok büyük bir fırsat ve parlak bir geleceği tarif ediyor. Türkiye’nin en değerli markası olarak ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi önceliğimiz olarak belirledik. Bu hedefle ilerlerken uluslararası yeni iş modelleri ve yaklaşımları geliştirmeye devam edeceğiz.”

“Türkiye ve Türk şirketleri daha güçlü bir Avrupa geleceği resminde yer almalı”

Bölgedeki yetkinliği ve etkisiyle Türk Telekom’un tekrar seçilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten ETNO Yönetim Kurulu Başkanı Luigi Gamberdella “ETNO temsili AB sınırlarının ötesine geçiyor. Türk Telekom’un yönetim kuruluna tekrar üye olarak seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz; Çok değerli katkıları sektörümüzün geleceği ve politikalar hakkında daha etraflı bir bakış açısını benimsememize yardımcı oluyor. Türkiye ve Türk şirketleri daha güçlü bir Avrupa geleceği resminde yer almalıdır” dedi.

Kurulduğu 1992 yılından itibaren Avrupa’daki büyük Telekom şirketlerinin ortak sesi olan ETNO’nun 35 ülkede 50 üyesi bulunuyor. Üye operatörlerin cirosu 600 milyar Euro’ya ulaşırken, 1,6 milyon kişiye istihdam sağlanıyor. ETNO üyesi operatörler Avrupa’da genişbantın gelişmesine ve kıtanın dijital dönüşümüne liderlik ediyor. ETNO üyeleri inovatif ve katma değeri yüksek servis ve ürünlere yaptıkları harcamalarla Avrupa’da telekom sektörüne yapılan yatırımın yüzde 70’ini karşılıyorlar.