Turkcell’den sürdürülebilirlik raporu

Turkcell, tüm dünyada kabul görmüş ve en yaygın olarak kullanılan raporlama standardı GRI (Global Reporting Initiative) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri paralelinde hazırladığı, “Turkcell Sürdürülebilirlik Raporu”nun üçüncüsünü tamamlayarak kamuoyuyla paylaştı. Turkcell’in 2012-2013 yıllarındaki ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetleri ve etkilerini kapsayan rapor, bu sene GRI tarafından incelenerek B uygulama seviyesinde tescillendi. Daha önceki iki raporu C seviyesinde tescillenmiş olan Turkcell, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve yaratılan değer konusunda çıtasını her geçen gün yükselttiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Daha iyi bir gelecek için tüm paydaşlarımızla el ele çalışıyoruz

BurakSevilengul

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, “Biz faaliyet göstermeye başladığımız günden beri ‘İşimiz İnsan, İşimiz Teknoloji’ felsefesiyle teknolojimizi, yaşamları iyileştirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak için seferber ediyoruz. Sektör liderliğinin verdiği sorumluluk ile sosyal, ekonomik ve çevresel etki alanlarında da üzerimize düşeni yapıyor, daha iyi bir gelecek için tüm paydaşlarımızla el ele çalışıyoruz. Yarattığımız bu değeri de şeffaf bir şekilde paylaşmayı çok önemsiyoruz. 2007’de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak sürdürülebilirlik konusunda taahhütte bulunduk. 2008’den beri sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalarımızı, sürdürülebilirlik raporlarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yeni raporumuzun GRI tarafından B seviyesinde tescillenmiş olması oldukça sevindirici. Sürdürülebilirlik bakış açısının, kurumsal ve sektörel dönüşüm için nasıl bir kaldıraç etkisi yaratabileceğinin farkındayız. Telekomünikasyon çözümlerini sadece bugünün ihtiyaçlarıyla kısıtlamak yerine bunları gelecek kuşaklara kaynak yaratacak şekilde tasarlamayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Turkcell’in tüm faaliyetleri 3 başlık altında toplandı

Turkcell’in Sürdürülebilirlik Raporu geniş bir çerçeveyi kapsayarak Ekonomik Etki, Sosyal Etki ve Çevresel Etki olmak üzere 3 ana başlıkta inceleniyor. “Ekonomik Etki” başlığı altında, Turkcell’in sağladığı istihdam, iş ortakları ağı, sunduğu inovatif ürün ve servisler ile AR-GE çalışmaları, “Sosyal Etki”de Turkcell’in güçlü insan kaynağı ve İK uygulamaları, müşteri ilişkileri, toplumsal yatırım projeleri, “Çevresel Etki” başlığında enerjinin etkin yönetimi çalışmaları, düşük karbon emisyonu uygulamaları ve atık yönetimi sıralanıyor.

Raporda paydaş görüşleri de yer alıyor

2012-2013 raporunda faaliyetlerin yanı sıra ilk kez paydaş görüşlerine de yer verildi. Turkcell’in müşterilerinden tedarikçisine, çalışanlarından Sivil Toplum Kuruluşlarına kadar geniş yelpazede paydaşların Turkcell deneyimlerini özetleyen görüşleri de raporda yer buldu.

Kağıt baskı yapılmadı

Sürdürülebilirlik raporunun üçüncüsü, rapor basılması sonucunda oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri önlemek amacıyla öncelikle internet üzerinden paylaşıldı. Raporun tümüne www.turkcell.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.

Yazar: TechnoLogic

TechnoLogic, Melih Bayram Dede yönetiminde yayınlanan, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın