Telefon ve internet aboneleri lehine düzenleme

Telefon ve internet aboneliklerini iptal ettirenlere daha sonra borç çıkarılmasını engellemek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düzenleme yapıyor. BTK’nın hazırladığı taslağa göre işletmeci firma, son faturayı tüm bedeller dahil olacak şekilde düzenleyecek. Olası mağduriyetleri önlemek için işletmeciden aboneye gönderilen son faturada faturanın son kez gönderildiği belirtilecek. İşletmeci ileri tarihlerde tüketiciden alacak talebinde bulunamayacak.

Translate »