Ritüeller, sadık marka elçileri yaratıyor

Fiyatların birbirine yaklaştığı, ürünlerin nitelik açısından ayrışmakta zorlandığı günümüzde rekabet kolay değil. Böyle bir ortamda 20. yüzyılın başında kullanılan pazarlama ilke ve teknikleri yetersiz kalıyor. Deneyimli pazarlama yöneticisi Can Ogan, tek seferlik müşterilere ulaşmaya çalışmak yerine var olan müşterileri sadık birer marka elçisine dönüştürmeyi öneriyor. Bunu sağlamanın yollarından biriyse marka değerlerini marka ritüelleriyle birleştirmek. Markanız […]