2023 hedefine ulaşmak için ‘Genişbant Stratejisi’ şart

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) “Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı” Raporunu yayınladı.

GSM, mobil teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon yatırımlarının ülke çapında yaygınlaştırılması ve büyüklüğü; ülkelerin kalkınma stratejileri, büyümenin sürdürülebilirliği, yoksullukla etkin mücadele, küresel ve bölgesel kaynakların verimli kullanımı, istihdamın katma değer becerisinin güçlendirilmesi adına, hayati önem arz etmekte.

Türkiye’nin, dünyanın en önemli ilk 15 ekonomisi arasında yer alabilmesi ve 2023 hedeflerini gerçekleştirilmesi adına, güçlü bir bilişim ve mobil teknoloji alt yapısına sahip olmasının vazgeçilmez önemini savunan MOBİLSİAD, bu sürecin en kritik başlıklarından birisi olan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı” konulu bir rapor hazırladı.

Rapor hakkında kimi detayları paylaşan MOBİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, “ülkelerin küresel rekabette elde etmeyi hedefledikleri avantajların, aynı ülkelerin teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon ağlarını güçlü ve verimli kılmaları ile ancak mümkün olduğunu” ifade etti.

Bu sürecin, ülkelerin etkin ve sürdürülebilir ‘ulusal genişbant politikası ve stratejisi’ne sahip olmalarından ve bunun ayrılmaz parçası olarak ‘fiberoptik kablo yatırımları’nın hızlı ve yoğun olarak yürütülmesi ve tamamlanmasından geçtiğini belirten Prof. Dr. Kerem Alkin, “küresel sistemin giderek sertleşen rekabet koşulları içerisinde, ‘ulusal genişbant politikası ve stratejisi’nde tıkanan ve ilerleme kaydedemeyen ülkeler, küresel rekabette de geri kalmaya mahkum olacaklardır” tespiti ile, konunun hassasiyetine parmak basıyor.

Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye’nin ulusal genişbant planının temel amaçlarının; “ülke çapında genişbant altyapısının oluşturulması, fiber erişimin sağlanması, evrensel erişimi sağlamak üzere bağlantı kapasitesi ve hızının genişletilmesi, altyapıya dayalı rekabet ve pazara dayalı sektörel gelişmenin sağlanması ve internet hizmetleri ile uygulamaların kabulü yoluyla talep yaratılması” olduğunu sıralayarak, Türk girişimcilerinin küresel ticaretteki konumlarını güçlendirmek adına, bilişim ve mobil teknoloji alanında atılması gereken adımlar ve ihtiyaçlara yönelik tespitlerin, söz konusu raporun temel çıktıları olduğunu ifade etmekte.

“Türkiye, ulusal genişbant planında bu uygulama önerilerine yer vererek süreçleri hızlandırmalı ve böylece, mevcut fiber altyapısındaki pratikten gelen yoğunlaşma, yine pratikte fiber altyapısının daha yoğun paylaşılması adına gözlenen mevcut pürüzler, sıfırdan yatırımlar konusundaki engeller, izin ve mevzuat karmaşası, yüksek geçiş ücretleri, fiber kablo yatırımlarındaki yavaşlama, omurga altyapıdan hanelere geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılar gibi sorunları aşabilmelidir” diyen Alkin; aksi takdirde, ulusal genişbant planlarında stratejik hedefler belirleyerek ilerleme kaydeden AB ülkeleri ile Türkiye arasındaki fiber ayak izi açığının genişlemesi yönünde risk oluşacağını ve genişbandın ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimi üzerindeki pozitif etkisinin kullanılamamış olacağını belirtiyor.

2023 için iddialı; bununla birlikte gerçekleştirilebilir hedeflere sahip olan Türkiye’nin genişbandı stratejik bir unsur olarak görmesi ve ulusal genişbant planı hazırlayarak uygulamasının önemine değinen Prof. Dr. Kerem Alkin, “Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı” raporunun bu amaçla hazırlandığını vurguluyor.

Yazar: Haber Merkezi

TechnoLogic, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz. E-Posta: iletisim@technologic.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir