Avrupa Yeşil Mutabakatı

Karbon Vergisi nedir? Amaçları ve uygulama süreci nasıldır?

Günümüzde, iklim değişikliği ciddi bir küresel tehdit oluşturuyor. Bu tehdide karşı mücadelede, karbon vergisi gibi ekonomik araçlar, çevre dostu politikaların önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu makalede, karbon vergisinin ne olduğunu, amaçlarını ve uygulama sürecini inceleyeceğiz. Karbon Vergisi Nedir? Karbon vergisi, bir ülkede üretilen veya ithal edilen mal ve hizmetlerin karbon emisyonlarına dayalı olarak vergilendirilmesi […]