X ve Y kuşağının kişilik özellikleri aynı, yöntemleri farklı

Y kuşağını nasıl bilirsiniz? Genel yargılar, X kuşağına göre daha az düzenli oldukları, disiplinden hoşlanmadıkları veya kuralları sevmedikleri şeklinde. Assessment Systems tarafından geliştirilen ve bugüne kadar binlerce kişinin değerlendirildiği PERI Kişilik Envanteri sonuçlarına göre, 1965-1979 arası doğan X kuşağı ile 1980-1999 arası doğan Y kuşağının “Sorumluluk Bilinci Boyutu” altında “Düzenli”, “Disiplinli” ve “Kurallara Bağlılık” özellikleri başta olmak üzere diğer tüm kişilik özellikleri arasında anlamlı bir fark yok, ancak doğdukları ortam farklı olduğu için olayları yorumlamaları farklı!

Kariyerinin başında olan Y kuşağı ile iş tecrübesi daha fazla olan X kuşağının, işyerinde eğlenerek çalışma, çalışma ortamının rahat olması ve hızlı kariyer fırsatı elde gibi konulara bakış açıları birbirlerinden farklılaşıyor. X ve Y kuşağının kariyer beklentisi konusuna yaklaşımları farklılaşsa da, iş hayatındaki kişilik özellikleri genel yargıların aksine çok benzerlik gösteriyor.

Türkiye’nin en önemli ölçme ve değerlendirme firmalarından biri olan Assessment Systems, sorumluluk bilinci, uyumluluk, deneyime açıklık, dışadönüklük ve duygusal dengesizlik gibi “Beş Faktör Modeli’’ni esas alarak Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş, 29 kişilik özelliğinin değerlendirildiği ve bugüne kadar on binlerce kişiye uygulanan PERI Kişilik Envanteri ile iş hayatında yer alan X ve Y kuşağının kişilik özelliklerini analiz etti. Araştırma sonuçlarına göre, X ve Y kuşağının kişilikleri arasında anlamı bir fark yok.

Y kuşağı da X kuşağı kadar disiplinli, kurallara bağlı ve başarı odaklı

Genel yargılar, Y kuşağının X kuşağına göre daha az düzenli oldukları, disiplinden hoşlanmadıkları veya kuralları sevmedikleri şeklinde. Sorumluluk Bilinci ana boyutu altında değerlendirilen Y kuşağı, X kuşağı gibi kendini yeterli gören, düzenli, disiplinli, kurallara bağlı, başarı odaklı ve ayrıntılı düşünen olarak tanımlıyor. Bir başka öne çıkan ilginç sonuç ise, X ve Y kuşağının başkalarına güvenme, açık sözlü olma, merhametli olma ve işbirliği yapma gibi kişilik özelliklerinin benzerlik göstermesi.

Her iki kuşak da deneyime açık

PERI Kişilik Envanteri sonuçlarına göre, her iki kuşağın da deneyime açık olduğu ortaya çıkıyor. Yaratıcı, sanata düşkün, duygusal, değişim yanlısı, fikir üreten, açık fikirli gibi özelliklerin analiz edildiği testte X ve Y kuşağının aynı ölçüde deneyime açık olduğu görülüyor. Ayrıca dışadönüklük ve duygusal dengesizlik boyutlarında benzerlikler söz konusu.

Y kuşağının olayları ele alış biçimi X kuşağının onları farklı algılamasına neden oluyor

Assessment Systems Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç sonuçları şöyle değerlendiriyor: “Y kuşağının aslında diğer kuşaklardan bir farkı yok; X kuşağına göre daha düzensiz veya daha az alçakgönüllü değiller. Yaptıkları aslında, X kuşağına oranla bulundukları dünyaya daha etkin uyum sağlamak. İçinde bulundukları ortam ve durumlar için son derece fonksiyonel çözümleri ve yaklaşımları var. Olaylara bakış açıları, getirdikleri çözümler ve ele alış biçimleri X kuşağının onları farklı algılamasına neden oluyor. Oysa Y kuşağının yaptığı sadece doğdukları ortama, dünyaya uyum sağlamak.”

Yazar: Haber Merkezi

TechnoLogic, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz. E-Posta: iletisim@technologic.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir