‘Yenilikçi bir iş modeline ihtiyacımız var’

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan Financial Times ve ETNO (Avrupa Telekomünikasyon Ağ Operatörleri Birliği) tarafından düzenlenen 2014 CEO Zirvesi’nde “Yeni Dijital Gündem-Bir Avrupa Rönesansı’na Doğru” başlıklı panele katıldı. Zirvede yaptığı konuşmada, hayatı değiştiren internet ekosistemindeki ilerlemelerin altını çizen Aslan, network operatörleri ile internet hizmeti ve içerik sağlayıcıların hem ağların daha verimli kullanılması, hem de yeni dijital dünyada iş fırsatı için yenilikçi ve “teşvike uyumlu” iş modelleri geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen FT ETNO 2014 CEO Zirvesi’nde bir araya gelen telekomünikasyon sektörünün oyuncuları, dijital dünyada son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türk Telekom CEO’su Rami Aslan “Yeni Dijital Gündem – Bir Avrupa Rönesans’ına Doğru” başlıklı panelde yaptığı konuşmada sektöre dair kapsamlı bir bakış açısı sundu.

Aslan, altyapı yatırımlarının optimum bir şekilde devam edebilmesi ve sürdürülebilir değer yaratılması için gerekli en doğru ortamın yaratılmasında hükümetlerin ve düzenleyici kurumların katalizör görevi üstlendiklerini söyledi. Aslan, “Adil ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanması için operatörler ile OTT’lerin (over the top) yeni iş modelleri oluşturulması konusunda birlikte çalışması gerekiyor. Bizler, sektörün gelişimini destekleyecek nitelikte yeni ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirme taahhüdümüzün arkasındayız. İnternet ekosisteminin tamamını ancak bu şekilde besleyebiliriz. Telekom şirketleri, bilgi ve iletişim sektörünün evriminde ana etmen olan yüksek kaliteli bir ağ için, internet ekosisteminde yenilikçi işletim modelleri benimseyebilirler” dedi.

Telekom şirketlerinin yenilikçi fiyatlandırma mekanizmaları ve iş modellerine ihtiyacı olduğuna işaret eden Aslan, böylelikle vatandaşların erişim hakkının kesintisiz ve kaliteden taviz vermeksizin teminat altına alınabileceğini ifade etti.

Panelde, “açık ve tarafsız internet”, “tarafsız bir ağ için sürdürülebilir modeller” ve “internet oyuncuları arasındaki rekabetin dinamikleri” olmak üzere üç temel konu masaya yatırıldı. Panel katılımcıları arasında Türk Telekom CEO’su Rami Aslan’ın yanı sıra Telefonica, Telenor Group, Vodafone Group, Cisco, TeliaSonera ve Eutelsat CEO’ları yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise Financial Times Telekomünikasyon Editörü Daniel Thomas yaptı.

Konuşmasında sektörün kayda değer ölçüde gelişim gösterdiğinden bahseden Aslan, “Rekabetin olduğu, çok çeşitli segmente sahip internet pazarında yeni bir senaryoyla karşı karşıyayız. Network operatörleri artık sadece müşterilerine değil aynı zamanda içerik sahiplerine ve yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan OTT’lere de hizmet sunuyor. İşte bu dev internet şirketlerinin rolü çok önemli çünkü pazarı büyütüyorlar. Günümüzde OTT uygulamaları geniş bant trafiğinin asıl kaynağını oluşturuyor. Ancak bu hızlı büyüme beraberinde bir takım riskler de getiriyor. İnternet trafiğinde adeta bir patlama şeklinde yaşanan bu büyüme, operatörleri network kapasitelerini artırmak yönünde çok büyük bir baskı altında bırakıyor” dedi.

Operatörler tüm yatırımları yaparken, internet oyuncuları pastadan orantısız pay alıyor

Rami Aslan, sektörün adil bir sistem yaratabilmek için yeni ve sürdürülebilir modellere ihtiyacı olduğuna işaret etti. Tüm yatırımları operatörler gerçekleştirirken internet oyuncularının pastadan orantısız bir pay aldığına dikkat çeken Aslan “İstikrarlı, öngörülebilir ve tüm katılımcıların kazandığı bir ortak ekosistem yaratabilmemiz lazım. Hayatlarımızı değiştiren OTT hizmetleri ancak internet bağlantısı sağlayan operatörler sayesinde mümkün” şeklinde konuştu.

Ülke kaynaklarının optimum düzeyde kullanılması için network paylaşımı önemli

Konuşmasını “Hizmet ve şebeke yakınsaması daha da derinleştikçe; “çoklu oyun” müşteriler için yeni bir norm haline geldikçe; ve bulut ve OTT, bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemi içerisinde değer zincirini daha da derinden değiştirdikçe, sürdürülebilir bir gelecek için regülasyon, hukuk ve rekabet çerçevelerinin “teşvik uyumlu” bir yapıya kavuşması ihtiyacı ortaya çıkıyor” diyerek sürdüren Aslan, ülke kaynaklarının optimum düzeyde kullanılabilmesini sağlayabilmek için network paylaşımı ve erişim şartlarının sabitte ve mobilde “teşvik uyumlu” bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi. Aslan, “Türkiye ekonomisin büyümesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi çok büyük önem taşıyor. Bu sektörde yaşanan bir birimlik büyüme, ülke ekonomisinde 1.8 birimlik bir büyüme sağlıyor. Bu bağlamda, sektörün GSYH içerisindeki payının 2023 hedefleri doğrultusunda yüzde 8’e ulaşarak 160 milyar Amerikan doları olması bekleniyor” dedi.

Küresel paydaşlar ETNO Zirvesi’nde buluştu

FT ETNO 2014 CEO Zirvesi’nin beşincisi ETNO (Avrupa Ağ Operatörleri Birliği) ve Financial Times ortaklığında gerçekleşti. Yaklaşık 300 üst düzey yönetici, karar verici, sektör düzenleyicisi, girişimci ve fikir önderinin katılımıyla gerçekleşen zirvede diğer konuların yanı sıra Avrupa Komisyonu’nun telekom sektörüyle ilgili düzenlemeleri ve bunların sektör üzerindeki olası etkileri masaya yatırıldı. Avrupa Telekomünikasyon piyasasının yüzde 70’inin ve 600 milyar AVRO toplam cironun temsilcisi olan ETNO’nun çatısı altında yer alan telekom şirketi üyeler Avrupa’da 1,6 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

Yazar: Haber Merkezi

TechnoLogic, Melih Bayram Dede yönetiminde yayımlanan, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz. E-Posta: iletisim@technologic.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir