IMEI düzenlemesi

IMEI düzenlemesi Meclis’te kabul edilerek yasalaştı

Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI‘lerinin pasife alınmasını öngören yasa değişikliği TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Daha önce bu süre 7 yıl olarak uygulanıyordu.

Yapılan değişiklik maddesi şöyle:

“5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “yedi yıllık” ibaresi “bir yıllık” şeklinde, üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar son kullanıcılarına ait bir hat ile kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hâle getirilir.”

“Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hâle getirilemeyen cihazlar için Kurum düzenlemeleri çerçevesinde başvuru yapılması gerekir.”

Değişikliğin gerekçeleri böyle savunuldu

Yasa değişikliğinin gerekçesi ise teklifte şöyle savunuldu:

“…ülkemizde önemli bir paya sahip olan bilişim sektöründe yasa dışı ticaretin önlenmesi noktasında kaçakçılık fiillerinin önlenmesinin yanı sıra kaçakçılığa neden teşkil eden hususların engellenmesi büyük önem arz etmektedir.

Yurda kaçak olarak getirilen cep telefonlarının kullanıma açılması için klonlama işleminin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi ve cep telefonlarına klonlanacak IMEI havuzunun geniş olması gibi etkenler kaçakçılık faaliyetlerinin devam etmesinde önemli role sahiptir.

Bu nedenle IMEI havuzunun daraltılması ve usulsüz kullanımın engellenerek caydırıcılığın arttırılması amacıyla hâlihazırda yedi yıl olan süre bir yıla düşürülerek, son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl süresince sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI’lerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından pasife alınması öngörülmektedir.”

IMEI havuzunun genişliği gerekçe gösterildi

“Yapılan tespitlerde yurda kaçak olarak getirilen cep telefonlarının kullanıma açılması için klonlama işleminin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi ve cep telefonlarına klonlanacak IMEI havuzunun geniş olması gibi etkenlerin kaçakçılık faaliyetlerinin devam etmesinde önemli role sahip olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle IMEI havuzunun daraltılması ve usulsüz kullanımın engellenerek caydırıcılığın arttırılması amacıyla madde kapsamında 5809 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile; hâlihazırda yedi yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi bir yıla düşürülerek, son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI’lerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınması amaçlanmaktadır.”

İlginizi çekebilir:  'Türkiye'deki tüm iletişim BTK'da toplanıp izlenecek'

Sektörün yapısını bozucu etki iddiası

“…yurt dışından yolcu beraberi muafiyet hakkını aşan miktarlarda getirilerek yurda kaçak yollarla sokulan, yurt içinde de usulsüz şekilde kullanımı için IMEI klonlaması yoluyla sisteme entegre edilmeye çalışılan cep telefonları söz konusu sektörün yapısını bozucu bir etkiye neden olmaktadır.

Ülkemizde neredeyse her vatandaşın evinde bulunan IMEI klonlamasına uygun, eski/kullanılmayan cep telefonları IMEI havuzunda yer almakta ve risk teşkil etmektedir.

Bu açıdan, kaçakçılık fiillerinin önlenmesinin yanı sıra usulsüzlük teşkil eden hususların engellenmesi vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından da büyük önem arz etmektedir.

Nitekim kaçak olarak yurda sokulan cep telefonlarının kullanıma açılması için klonlama işleminin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi ve cep telefonlarına klonlanacak IMEI havuzunun geniş olması gibi etkenler kaçakçılık faaliyetlerinin devam etmesinde önemli role sahiptir.

Tütün ve Alkol Kanunu ile Meclis’ten geçirildi

Bu nedenle, kayıt dışı cep telefonlarında kullanılan IMEI havuzunun daraltılması ve usulsüz kullanımının engellenerek caydırıcılığın arttırılması konusunda güncel ihtiyaçları karşılar nitelikte değişikliklere ihtiyaç duyulmuştur.

Kanun Teklifiyle bu doğrultuda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda değişiklik yapılması öngörülmektedir.”

IMEI nedir? IMEI ne işe yarar?

IMEI (İngilizce: International Mobile Equipment Identity), Türkçe: Uluslararası Mobil Cihaz Kodu.

Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün.

Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir.

GM 20 Pro alınır mı? Kamera performansı nasıl? | GM 20 Pro incelemesi

Yeni videolardan haberdar olmak için buradan kanala abone olmayı unutmayın!

Yazıyı Oylayın

Yazar: Haber Merkezi

TechnoLogic, teknoloji odaklı bir haber portalıdır. Melih Bayram Dede yönetiminde 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal medya hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz. E-Posta: iletisim@technologic.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir