Bilgisayar kullanma yaşı 8’e indi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, bilgisayar kullanım yaşı 8’e indi. İlk defa 06-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde yapılan araştırmadam, 6-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım amaçları yanında medya ile ilişkileri de irdelendi.

8’İNDE BİLGİSAYAR 9’UNDA İNTERNET

Araştırmada 06-15 yaş grubundaki bilgisayar kullanan çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama 8 iken, 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 6, 11-15 yaş grubunda ise 10. 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların internet kullanımına başlama yaşı ise ortalama başlama yaşı 9. Araştırmada, internet kullanan çocukların İnternet kullanmaya ortalama başlama yaşı 06-10 yaş grubunda 6, 11-15 yaş grubunda ise 10 olarak tespit edildi.

YÜZDE 24’ÜNÜN KENDİ BİLGİSAYARI VAR

06-15 yaş grubundaki çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip iken, %13,1’i cep telefonuna ve %2,9’u oyun konsoluna sahip.

YÜZDE 60 CEP TELEFONU KULLANIYOR

06-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla %60,5, %50,8 ve %24,3 olarak belirlendi. Bu oranlar 06-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla %48,2, %36,9 ve %11, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise sırasıyla %73,1, %65,1 ve %37,9.

YÜZDE 46 HER GÜN İNTERNETTE

Haftalık ortalama İnternet kullanım süreleri dikkate alındığında, 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %38,2’si interneti iki saate kadar, %47,4’ü üç ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında %2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde kullanıyor.

ÖDEVLER İNTERNETTEN

06-15 yaş grubu çocuklar nterneti en çok %84,8 ile ödev veya öğrenme amacıyla kullanırken, bunu %79,5 ile oyun oynama, %56,7 ile bilgi arama, %53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma takip ediyor.

ÇOCUKLER EN ÇOK EVDEN BAĞLANIYOR

Çocuklar internete daha çok evden giriyor. İnternet kafe, 06-15 yaş grubu internet kullanan çocukların %21,4’ü tarafından tercih edilirken, 06-10 yaş grubunun %8,7’si, 11-15 yaş grubunun ise %28,8’i tarafından tercih ediliyor.

CEP TELEFONU YAŞI 10

06-15 yaş grubundaki cep telefonu kullanan çocukların ortalama cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 10 iken 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 7, 11-15 yaş grubunda ise 11. Cep telefonu kullanım amaçları arasında ilk sırayı %92,8 ile konuşma alırken, bunu %66,8 ile oyun oynama, %65,4 ile mesajlaşma ve %30,7 ile internete girmek takip ediyor. Cep telefonu kullanan 06-10 yaş grubu çocukların %80’i, 11-15 yaş grubu çocukların ise %62,9’u cep telefonu üzerinden oyun oynarken, 06-10 yaş grubu çocukların %29,4’ü, 11-15 yaş grubu çocukların ise %76,2’si mesajlaşıyor.

10 ÇOCUKTAN 9’U HER GÜN TV İZLİYOR

06-15 yaş grubundaki çocukların %92,5’i hemen her gün TV izliyor. Bu oran 06-10 yaş grubundaki çocuklarda %94,8 ve 11-15 yaş grubu çocuklarda ise %90,2. Günde ortalama dört saatin üzerinde TV izleyen çocukların oranı 06-15 yaş grubunda %12 iken, 06-10 yaş grubunda %12,5, 11-15 yaş grubu çocuklarda ise %11,6. 06-10 yaş grubu çocuklarda en çok izlenen program türü %93,8 ile çizgi film iken 11-15 yaş grubu çocuklar tarafından en çok izlenen program türü ise %76,8 ile film ve diziler.

BASILI GAZETE OKUMA ORANI YÜZDE 16

06-15 yaş grubundaki çocukların %16,6’sı basılı ortamda gazete, %15,8’i dergi okuyor. Aynı yaş grubundaki çocukların %19,1’i gazeteyi, %14,3’ü dergiyi hemen her gün okurken, %10,3’ü gazeteyi, %16,3’ü dergiyi iki üç ayda bir okuyor. Basılı ortamda gazete ve dergi okuma oranı 06-10 yaş grubu çocuklarda %9,7 ve %10,1 iken, 11-15 yaş grubu çocuklarda %23,6 ve %21,6.

ÇOCUKLAR GAZETEDE MAGAZİN OKUYOR

06-15 yaş grubundaki çocuklar gazetede en çok %40,9 ile TV, magazin, eğlence yazılarını, dergide ise %42,2 ile çocuk dergileri okuor. 06-10 yaş grubu çocuklarda %34,2 ile komedi ve mizah yazıları en çok okunurken, dergi türüne göre %72 ile çocuk dergisi okunuyor. 11-15 yaş grubu çocuklarda ise bu oranlar %45,7 ile en çok TV, magazin, eğlence haberleri, %31,7 ile bilim ve teknik konulu dergiler oldu.

Yazar: Haber Merkezi

TechnoLogic, teknolojiyle ilgili haber ve yorumlara yer veren bir haber portalıdır. 2012 yılının Şubat ayında yayına başlayan TechnoLogic’teki haber ve yorumları takip etmek için sosyal ağ hesaplarımızı izlemeye alabilirsiniz. E-Posta: iletisim@technologic.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir