Mobil haberleşme sektöründe küresel hedefler

Dünya GSM Operatörleri Birliği (GSMA) yakın zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yolunda Mobil Haberleşme Sektörü Etki Analizi 2016 isimli raporu yayımladı. Deloitte tarafından GSMA adına geliştirilen ve daha önce bir benzeri yapılmamış olan bu rapor gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda mobil haberleşme sektörünün bireyler, toplumlar ve ekonomiler üzerindeki dönüştürücü etkisine eleştirel bir bakış açısı sunuyor. BM […]